Showing all 31 results

3RU-16CH redundant power rackmount frame

298.804 kr.
Modular Rack Device
Lesa meira

RD-230 4CH HD H264 video decoding card

99.434 kr.
4CH HD H264 video decoding card
Lesa meira

1RU-4CH redundant power rackmount device

62.053 kr.
1U-4CH redudant power rackmount device
Lesa meira

REN-2 HDMI to NDI HX encoding card

101.927 kr.
HDMI to NDI HX encoding card
Lesa meira

REN-1 v2 HD/3G-SDI to NDI HX encoding card

111.328 kr.
HD/3G-SDI to NDI HX encoding card
Lesa meira

RE2 HDMI video encoding card

72.387 kr.
HDMI video encoding card
Lesa meira

RE1 V2 HD/3G-SDI video encoding card

86.974 kr.
HD/3G-SDI video encoding card
Lesa meira

RD-300 Multi-channel video decoding card

174.199 kr.
Multi-channel video decoding card
Lesa meira

35W power supply module for 1RU rackmount device

19.686 kr.
35W power supply module for 1U rackmount device
Lesa meira

110W power supply module for 3RU-16CH rackmount device

74.514 kr.
110W power supply module for 3U rackmount device
Lesa meira

N6 HDMI FULL NDI+ NDI|HX bi-directional converter

98.542 kr.
HDMI FULL NDI+ NDI|HX bi-directional converter
Lesa meira

CV190 HDMI&VGA&AV to SDI-HD/3G-SDI Converter

56.323 kr.
CV190 HDMI&VGA&AV to SDI-HD/3G-SDI Converter
Setja í körfu

CV180 SDI to HDMI&VGA&AV Multifunction Converter

53.831 kr.
SDI to HDMI&VGA&AV Multifunction Converter
Lesa meira

C1 Mini SDI to HDMI converter

21.208 kr.
Mini SDI to HDMI converter
Setja í körfu

MG 300 Media Gateway

199.119 kr.
Media Gateway
Lesa meira

D230 HD IP to SDI/HDMI/VGA Video Decoder

99.434 kr.
D230 HD IP to SDI/HDMI/VGA Video Decoder
Lesa meira

D300 4K UHD H265 video decoder

174.199 kr.
4K UHD H265 video decoder
Setja í körfu

G2 HDMI Wireless Video Encoder

99.434 kr.
HDMI Wireless Video Encoder
Lesa meira

E2 HD HDMI Wired Video Encoder

77.006 kr.
E2 HD HDMI Wired Video Encoder
Lesa meira

P2 HD HDMI Wireless 4G-LTE Bonding Video Encoder

199.119 kr.
HD HDMI Wireless 4G-LTE Bonding Video Encoder
Lesa meira

G1 HD/3G-SDI Wireless Video Encoder

106.912 kr.
HD/3G-SDI Wireless Video Encoder
Lesa meira

P1 HD/3G-SDI Wireless 4G-LTE Bonding Video Encoder

211.579 kr.
HD/3G-SDI Wireless 4G-LTE Bonding Video Encoder
Setja í körfu

E2 NDI HD HDMI Wired NDI video encoder

101.927 kr.
HD HDMI Wired NDI video encoder
Lesa meira

HD HDMI Wireless NDI video encoder

149.276 kr.
HD HDMI Wireless NDI video encoder
Lesa meira

E1 NDI HD/3G-SDI Wired NDI video encoder

111.896 kr.
HD/3G-SDI Wired NDI video encoder
Setja í körfu

N1 HD/3G-SDI Wireless NDI video encoder

166.722 kr.
HD/3G-SDI Wireless NDI video encoder
Lesa meira

N40 UHD HDMI/ NDI Bi-Directional converter

174.199 kr.
UHD HDMI/ NDI Bi-Directional converter
Lesa meira

N4 HD HDMI/ NDI Bi-Directional converter

126.848 kr.
HD HDMI/ NDI Bi-Directional converter
Lesa meira

N2 3G-SDI/ NDI Bi-Directional converter

119.724 kr.
N3 3G-SDI/ NDI Bi-Directional converter
Lesa meira

N30 12G-SDI/ NDI Bi-Directional converter

238.991 kr.
12G-SDI/ NDI Bi-Directional converter
Lesa meira

U40 UHD HDMI2.0 to NDI Converter

116.879 kr.
UHD HDMI2.0 to NDI Converter
Lesa meira